Bankový účet na Slovensku (euro):
SME SPOLU:
IBAN: SK36 1100 0000 0029 4401 8629
SWIFT: TATR SK BX Tatra banka a.s.

Milí priatelia, známi, prosím Vás pomôcť deťom z východu Ukrajiny:

prispieť na akútne potreby Luhanskej detskej nemocnice v rámci verejnej zbierky № 000-2016-016472 Ministerstva vnútra SR.
Prispieť je možné aj poukázaním 2% z Vašich daní:

   o. z. SME SPOLU; 
   ICO: 50164015

Bankový účet na Slovensku (euro):

SME SPOLU:

IBAN: SK36 1100 0000 0029 4401 8629

SWIFT: TATR SK BX Tatra banka a.s.

Počas návštevy do nemocnice zástupcovia našej organizácia darovali lekárom novorodeneckého odd. nové neonatálne stetoskopy. Z tejto návštevy sme natočili video (slovenské titulky sa aktivujú stlačením "CC"):

stetoscop3.jpg

stetoskop.jpg

stetoskop2.jpg

Na pomoc nemocnici je zriadená zbierka, ktorá sa koná každú sobotu na prvom poschodí Starej Tržnice (Bratislava, nám. SNP č. 25).

Zaväzujeme sa spravovať poukázané prostriedky zodpovedne a transparentne. Finančné výkazy sa pravidelne zverejňujú.