/Ako pomôcť

Ako pomôcť

SME SPOLU o. z.
tel.: +421 907 281 860

ICO: 50164015
DIC: 2120215944

Budeme Vám nesmierne vďační, ak nájdete možnosť sa pripojiť k našim humanitárnym projektom poukázaním finančného daru vkladom na náš bankový účet:

Bankový účet na Slovensku (euro):
SME SPOLU:
IBAN: SK36 1100 0000 0029 4401 8629
SWIFT: TATR SK BX
Tatra banka a.s.


Благодійна організація «Благодійний фонд «УКРАЇНА – СЛОВАЧЧИНА СОС»
Скорочена назва: БО «БФ «Україна – Словаччина СОС»
тел.: +38-050-1344578

Код ЄДРПОУ : 39989229

Банківський рахунок в грн. УКРАЇНА
р/рахунок: 26008508665
Банк: АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805

Призначення платежу:
«Добровільні пожертвування або Безповоротна фінансова допомога“


Zaväzujeme sa spravovať poukázané prostriedky zodpovedne a transparentne. Finančné výkazy sa pravidelne zverejňujú.
Ďakujem za Vašu pozornosť a pomoc!