/Celosvetová akcia na podporu Nadije Savčenkovej

Celosvetová akcia na podporu Nadije Savčenkovej

„Ukrajina-Slovensko SOS“ / SME SPOLU  sa spolu s ďalšími diaspórami po celom svete zúčastnili celosvetovej akcii na podporu ukrajinskej pilotky Nadije Savčenkovej, ktorú spolu s ďalšími ukrajinskými politickými väzňami nezákonne zadržiavajú na území Ruskej federácie.

Dňa 9.3.2016 usporiadali „Ukrajina-Slovensko SOS“ / SME SPOLU  pri pomníku ukrajinského básnika T.G. Ševčenka v Bratislave demonštráciu na podporu Nadije Savčenkovej, počas spomienkovej akcie pri príležitosti narodenia básnika.

Demonštrácie sa zúčastnili predstavitelia:
  • Veľvyslanectva Ukrajiny v Slovenskej republike;
  • Slovensko-ukrajinskej spoločnosti;
  • Hudobno-dramatického súboru Tarasa Ševčenka;
  • Univerzity Komenského;
  • Občianskych organizácií Slovenska;
  • Masmédií.

12.03.2016 „Ukrajina-Slovensko SOS“ / SME SPOLU ako jediní zo všetkých ukrajinských organizácií na Slovensku podporili protestnú akciu pri Veľvyslanectve Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Počas demonštrácií „Ukrajina-Slovensko SOS“ / SME SPOLU iniciovali zber podpisov pod výzvou k pánovi prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi podniknúť všetky možné opatrenia, ktoré by umožnili ovplyvniť vládu Ruskej federácie pokiaľ ide o prepustenie a návrat Nadije Savčenkovej na Ukrajinu.

Menej ako za týždeň našu výzvu podpísalo 273 ľudí, medzi ktorými sú zástupcovia medzinárodných a miestnych mimovládnych organizácií, vedci, politici, učitelia, lekári, podnikatelia, právnici a ďalší zástupcovia ukrajinskej a iných komunít, žijúcich na Slovensku.

Výzva bola odovzdaná pánovi prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi  zástupcami  „Ukrajina-Slovensko SOS“ / SME SPOLU. Po prevzatí výzvy prezident urobil oficiálne vyhlásenie na podporu Nadije Savčenkovej.

Do budúcna získala „Ukrajina-Slovensko SOS» /SME SPOLU podporu pre svoje ďalšie informačné aktivity zo strany zástupcov ukrajinských a slovenských podnikateľov, ktorí v marci 2016 iniciovali akciu na podporu Nadije Savčenkovej umiestnením informačných plagátov na billboardoch, citylightoch v rôznych častiach mesta a na plagátoch vo verejnej doprave mesta Bratislavy.