/Otvorená výzva ukrajinskej komunity primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy panovi Matúšovi Vallovi

Otvorená výzva ukrajinskej komunity primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy panovi Matúšovi Vallovi

Otvorená výzva ukrajinskej komunity primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy panovi Matúšovi Vallovi (Matúš Vallo má rád Bratislavu) so žiadosťou o poskytnutie priestorov pre Ukrajinské centrum v Bratislave:

– Naša komunita bola jedna z najväčších na Slovensku, najmä v Bratislave, aj v predkrízovom období. Pravidelne sme organizovali kultúrne podujatia, stretnutia a vždy sme využívali otvorený verejný priestor.

Ukrajinská škola v Bratislave (Українська школа в Братиславі) dostala v posledných dňoch množstvo dopytov od utečencov z Ukrajiny. Očakávame, že počet našich študentov bude v najbližšom období naďalej rásť. Priestory, ktoré dnes škola využíva, nestačia takému počtu žiakov.

– Koordinačné centrum pre utečencov Ukraine-Slovakia SOS združuje viac ako 100 dobrovoľníkov, komunikujeme s najvyššími predstaviteľmi slovenských a ukrajinských orgánov, UNHCR, the UN Refugee Agency a OSCE – The Organization for Security and Co-operation in Europe je však nútený pracovať v kanceláriách dočasne poskytnutých ukrajinskými podnikateľmi.

– Ľudia, ktorí opustili svoje domovy, zmätení a dezorientovaní, sú v stave stresu. Je mimoriadne dôležité, aby existovalo centrum, kde sa môžu stretávať so svojimi spoluobčanmi, spoznávať sa, nájsť si podporu a vymieňať si informácie. Do istej miery to tiež zníži zaťaženie štátnej infraštruktúry na prispôsobenie sa utečencom.

SME SPOLU!