/Prispevok vďačnosti a hrdosti

Prispevok vďačnosti a hrdosti

Chceme vyjadriť veľkú VĎAKU všetkým tým vodičom dobrovoľníkom a dobrovoľníkom-koordinátorom, ktorí boli prvých 7 dní od začiatku vojny na všetkých hraničných priechodoch Slovenska.

Boli ste to Vy, kto príjal na seba prvý zásah pred príchodom organizovanej pomoci zo strany vládnych a charitatívnych organizácií.

Muži a ženy, Vy ste sa skoordinovali a sami sa zorganizovali, vítali utečencov, zohrievali ich, dodávali nádej, prevážali po celom Slovensku a hľadali pre nich nocľah. Všetci ste pracovali 24/7. Bez spánku, jedla a oddychu. Zachraňovali ste deti v horiacom autobuse, o druhej hodine ráno ste ako zázrakom dokázali nájsť miesta, kde ľudí ubytovať. Priamo tam, na hraničných priechodoch, ste ich morálne a fyzicky podporovali. Počas tejto doby ste pomohli najmenej 80 tisíc ľuďom!

Všetci o tom vieme a sme na Vás patrične hrdí!

Ste neuveriteľní! SME SPOLU!