/Stretnutie s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

Stretnutie s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

Slovo „Ďakujem“ znie rovnako v slovenčine aj v ukrajinčine.

Dobrovoľníci ukrajinsko-slovenského koordinačného centra sa stretli s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

Úprimne a ľudsky sme hovorili o tom, ako sa zbiera pomoc u nás na Slovensku, ako a komu sa dáva na Ukrajine, akú podporu cítime od Slovenského štátu a obyčajných ľudí. Boli medzi nami aj dobrovoľné utečenky – ženy, ktoré od prvých dní príchodu na Slovensko začali okamžite pomáhať iným.

Je dôležité, že mohli priamo prezidentkovi povedať o sebe, svojich rodinách, o svojom novom živote v novom domove – na Slovensku.

Dobrovoľníctvo utečencov jednoducho a jasne dokazuje, že Ukrajinci boli, sú a aj naďalej budú aktívnymi a rovnocennými členmi slovenskej spoločnosti. A práve vďační ľudia, ktorí chcú a môžu prospieť tým, ktorí ich tak úprimne a ľudsky chránili. SME SPOLU!