/Účasť na II. Medzinárodnom právnom fóre v Charkove v rámci projektu Vyšehradského fondu

Účasť na II. Medzinárodnom právnom fóre v Charkove v rámci projektu Vyšehradského fondu

Druhý rok spolupracuje občianske združenia SME SPOLU s Národnou právnickou univerzitou Yaroslav Mudryi (Charkov, Ukrajina) v rámci projektu s názvom Podnikanie a ľudské práva.

Expertka SME SPOLU na právne otázky Mgr. Maryna Kapustina sa zúčastnila II. Medzinárodného právneho fóra v Charkove, na ktorej prezentovala správu nazvanú Kontrola pracovníkov na pracovisku: právny postoj Európskeho súdu pre ľudské práva.

Projekt s názvom Podnikanie a ľudské práva: právne rámce (učebné osnovy pre študentov práva) sa realizuje v spolupráci s občianskym združením SME SPOLU (Slovensko), Poľským inštitútom pre ľudské práva a podnikanie, s Univerzitou v meste Lodž (Poľsko) a Univerzitou Mykolasa Romerisa (Litva). Projekt je podporovaný Medzinárodným vyšehradským fondom a Ministerstvom zahraničných vecí Holandského kráľovstva.

TAGS: