/Z Bratislavy 🇸🇰 do Žitomyru 🇺🇦

Z Bratislavy 🇸🇰 do Žitomyru 🇺🇦

Pomoc od Ukrajinsko-slovenskú SOS prijala armáda a rehabilitačné centrum pre postihnuté deti v meste Žitomyr. Ďakujeme za spoluprácu Hnutiu na podporu zakarpatskej armády.

Pokračujeme v práci SME SPOLU!