/Z Bratislavy 🇸🇰 do Slovjanska 🇺🇦

Z Bratislavy 🇸🇰 do Slovjanska 🇺🇦

Slavjansk je teraz pod neustálou paľbou priamo na frontovej línii.

Vďaka Mykolovi Siuskovi sme odovzdali pomoc od Ihora Mudryka a Garyho Timmisa: nové medicínske produkty ConvaTec, ktoré potrebujú ťažko chorí pacienti v slovanskej nemocnici.

UUkraine-Slovakia SOS ďakuje všetkým, ktorí prispeli na túto pomoc. Ste neuveriteľné! 💙💛

Pokračujeme v práci SME SPOLU!