Donbas SOS v Bratislave: výmena skúseností

V dňoch 16-17. Mája 2017 v rámci projektu Medzinárodného vyšehradského fondu http://visegradfund.org/home/ Skupina dialógu pre spoločné predchádzanie a riešenie sociálnych konfliktov občianske združenie SME SPOLU privítalo v Bratislave koordinátorov - dobrovoľníkov horúcej linky ukrajinského občianskeho združenia Donbas…

Luhanská detská nemocnica žiadа o pomoc

Milí priatelia, známi, obraciame sa na vás s prosbou o poskytnutie pomoci deťom z východu Ukrajiny. Ide o prispenie na akútne potreby Luhanskej detskej nemocnice v rámci verejnej zbierky № 000-2016-016472 Ministerstva vnútra SR. Prispieť je…

Premietanie filmu „Odtrhnutie. Boj o Ukrajinu“

Dňa 09.06.2015 "Ukrajina-Slovensko SOS" / SME SPOLU spolu s našimi partnermi Centrom pre občianske slobody (Ukrajina) a Hudobno-dramatickým súborom Tarasa Ševčenka (Slovensko) zorganizovali premietanie dokumentárneho filmu "Odtrhnutie. Boj o Ukrajinu". Akcie sa zúčastnili: Ukrajinský politológ a riaditeľ…