//Misia a história

Misia a história

V septembri 2014 sme založili skupinu dobrovoľníkov, ktorá funguje na sociálnej sieti Facebook pod názvom UkraineSlovakiaSOS kde zverejňujeme aktuálne potreby a informácie o poskytnutej pomoci.

Medzinárodné ako aj miestne slovenské občianske združenia, zástupcovia ďalších diaspór žijúcich na Slovensku sa aktívne zapájajú do našich dobrovoľníckych aktivít, cieľom ktorých je pomoc Ukrajine. Práve ako dobrovoľnícke hnutie zamerané na pomoc Ukrajine sme sa rok aj pol starali o zranených Ukrajincov, ktorí podstúpili liečbu a rehabilitáciu na území Slovenska a Rakúska; kupovali sme lieky a zdravotnícky materiál pre ukrajinské nemocnice, zbierali a prepravovali na Ukrajinu oblečenie, obuv, hračky, potraviny pre deti, hygienické výrobky pre deti padlých ukrajinských hrdinov, pre detské domovy a vnútorne presídlené osoby.

Prirodzeným vyústením našich dobrovoľníckych aktivít bolo založenie charitatívnej nadácie „Ukrajina-Slovensko SOS“ na Ukrajine a občianskeho združenia „SME SPOLU“ (ukrajinsky : „МИ РАЗОМ“) na Slovensku.

Cieľom týchto združení je:
  • vypracovanie a realizácia humanitárnych projektov zameraných na pomoc Ukrajine;
  • zastupovanie záujmov ukrajinskej komunity a participácia vo verejnom a spoločenskom živote Slovenska;
  • podpora a rozvoj spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom vo verejnom ako aj v súkromnom sektore; vytvorenie platformy pre dialóg v komerčnom a verejnom sektore;
  • uchovanie, popularizácia a rozvoj ukrajinskej kultúry osobitne na Slovensku, a v krajinách Európskej únie všeobecne;
  • zistenie potrieb a ochrana záujmov tých prisťahovalcov, ktorí práve prišli na Slovensko, ako aj tých, ktorí už sú vo fáze integrácie do slovenskej spoločnosti; poskytovanie služieb poradenského a informačného charakteru.