/Donbas SOS v Bratislave: výmena skúseností

Donbas SOS v Bratislave: výmena skúseností

V dňoch 16-17. Mája 2017 v rámci projektu Medzinárodného vyšehradského fondu http://visegradfund.org/home/ Skupina dialógu pre spoločné predchádzanie a riešenie sociálnych konfliktov občianske združenie SME SPOLU privítalo v Bratislave koordinátorov – dobrovoľníkov horúcej linky ukrajinského občianskeho združenia Donbas SOS: http://donbasssos.org/01062017-3/

https://www.facebook.com/DonbassSOS/?fref=ts

Naše organizácie majú veľa spoločného. Tak ako aj my, Donbas SOS vznikol v dôsledku dobrovoľníckej aktivity. Ľudia rôznych profesií, pováh, veku sa spojili nie kvôli vopred navrhnutému grantu,  ale kvôli spoločnej tragédii a želaniu pomôcť svojim krajanom prekonať strašné následky vojny. Práve preto sme našli veľa spoločných tém a navzájom sme si vymenili získané skúsenosti čo sa interných organizačných otázok týka, ale aj otázok koordinácie efektívnej vzájomnej spolupráce pri poskytnutí pomoci iným. Bolo to veľmi užitočné.

Vďaka projektu Ukrajina v pohybe Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF Univerzity Komenského https://ukrajinavpohybe.sk/ naši hostia mohli predstaviť svoju organizáciu a viacerých účastníkov stretnutia nechali rozmýšľať nad spoločnými aspektmi dobrovoľníckeho spôsobu života pomocou interaktívnej metódy divadlo-fórum.

Ďalší deň sa uskutočnilo stretnutie v kancelárii Medzinárodného vyšehradského fondu, počas ktorého sa podarilo prediskutovať vzájomnú spoluprácu do budúcna.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do realizácie tohto projektu a urobili všetko, aby stretnutie s našimi kolegami dopadlo dobre a bolo užitočné a radostné.

SME SPOLU!