/Humanitárna pomoc detským domovom na Ukrajine

Humanitárna pomoc detským domovom na Ukrajine

„Ukrajina-Slovensko SOS“ / SME SPOLU poskytuje humanitárnu pomoc dvom detským domovom na Ukrajine:

  1. Luhanský detský domov č.2, dočasne evakuovaný z obsadeného územia do mesta Severodonetsk,
  2. Mestečko milosrdenstva Svätého Mikuláša pre siroty a deti zo sociálne slabých rodín v meste Ivano-Frankivsk.

Naši dobrovoľníci dlhodobo zbierajú a dodávajú deťom z týchto domovov detskú výživu, hygienické prostriedky, oblečenie, topánky, hračky. V roku 2016 charitatívna nadácia „Ukrajina-Slovensko SOS“ získala od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenský republiky finančné prostriedky vo výške 25 tisíc. € na projekt „Pomoc detským domovom na Ukrajine.“ V rámci tohto projektu zabezpečuje nákup hygienických prostriedkov pre malé deti, nábytok do detského kútika, sanitu  a materiály na opravu kúpeľní v detských domovoch.

Minulé Vianoce dobrovoľníci „Ukrajina-Slovensko SOS» / SPOLU SME usporiadali akciu „Krabička radosti„.

Každé dieťa z detského domova Mestečko milosrdenstva Svätého Mikuláša (Ivano-Frankivsk) malo možnosť napísať listy Mikulášovi do Bratislavy a poprosiť o taký darček, o ktorom dlho sníva. Dobrovoľníci nadácie „Ukrajina-Slovensko SOS“ pripravili pre každé dieťa „krabičku radosti“ s darčekom, ktorý si dieťatko prialo. Okrem toho, každé dieťa dostalo písacie, hygienické potreby a sladkosti. Na oplátku, odchovanci detského domova uvítali dobrovoľníkov našej nadácie slávnostným koncertom.