/Luhanská detská nemocnica žiadа o pomoc

Luhanská detská nemocnica žiadа o pomoc

Milí priatelia, známi, obraciame sa na vás s prosbou o poskytnutie pomoci deťom z východu Ukrajiny. Ide o prispenie na akútne potreby Luhanskej detskej nemocnice v rámci verejnej zbierky № 000-2016-016472 Ministerstva vnútra SR.

Prispieť je možné aj poukázaním 2% z Vašich daní:
O. z. SME SPOLU;
IČO: 50164015

Bankový účet na Slovensku (euro):
SME SPOLU:
IBAN: SK36 1100 0000 0029 4401 8629
SWIFT: TATR SK BX Tatra banka a.s.

Počas návštevy nemocnice zástupcovia našej organizácie darovali lekárom novorodeneckého oddelenia nové neonatálne stetoskopy. Z tejto návštevy sme natočili video (slovenské titulky sa aktivujú stlačením „CC“):

Na pomoc nemocnici je zriadená zbierka, ktorá sa koná každú sobotu na prvom poschodí Starej Tržnice (Bratislava, nám. SNP č. 25). Zaväzujeme sa spravovať poukázané prostriedky zodpovedne a transparentne. Finančné výkazy sa pravidelne zverejňujú.