/Pomoc presídlencom Ukrajiny

Pomoc presídlencom Ukrajiny

„Ukrajina – Slovensko SOS“ / SME SPOLU sa zameriava na zbieranie a poskytovanie humanitárnej pomoci pre obyvateľstvo Ukrajiny. Naším dobrovoľníkom sa vlastnou aktivitou podarilo vyzbierať a distribuovať približne 20 ton humanitárnej pomoci rodinám – presídlencom žijúcim v mestách Artemivsk, Ľvov, Užhorod, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Kyjev a Vinnyicia.

Humanitárna pomoc poskytovaná našou organizáciou bola ocenená i Úradom hlavného komisára OSN pre utečencov na Ukrajine, v Bielorusku a v Moldavsku.

Naša dobrovoľnícka skupina je od roku 2014 partnerom UHK OSN v segmente poskytovania nepotravinovej humanitárnej pomoci utečencom.

„Ukrajina – Slovensko SOS“ / SME SPOLU úzko spolupracuje aj s inými medzinárodnými a humanitárnymi organizáciami, ako napríklad s „Charitou-Olomouc“. V roku 2014 sa nám spoločným úsilím podarilo vypraviť jedno nákladné auto humanitárnej pomoci pre obyvateľov mesta Artemivsk a presídlencov žijúcich v Kyjeve a Dnipropetrovsku.

Už je to dva roky ako našu pomoc pravidelne dostáva partner Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov – občianska iniciatíva KRYM SOS.