/Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie
President's palace 690x600

Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie

Od októbra 2017 SME SPOLU začalo realizáciu projektu s názvom „Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie“. Projekt, ktorý finančne podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), potrvá do septembra 2018 a bude sa implementovať v Charkovskom, Luhanskom a Doneckom regiónoch.

Study visit 9x6 donoriNitra 900x600

V prevej fáze projektu, v dňoch 23. – 27. októbra, sa uskutočnila študijna návšteva ukrajinských odborníkov, ktorej sa zúčastnili: prezident Národnej akadémie právnických vied Ukrajiny, doktor práv, prof. Olexander Petrishin; riaditeľ projektu Rady Európy “Posilnenie ochrany ľudských práv vnutorne presídlených osôb”, kandidát práv Ganna Khrystova; Dekan Právnickej fakulty Doneckej národnej univerzity, doktor práv, prof. Bobkova O. G.; vedúci Katedry občianskeho práva procesného na Doneckej národnej univerzite, Kovaľ I. V.; a vedeckí pracovníci Národnej právnickej univerzity Yaroslava Mudrého: Smorodinský V. S., Uvarová O. V., Sideľnikova O. D. a Pisarenko N. B..

President's palace 600V rámci študijnej návštevy sa ukrajinskí experti mohli oboznámiť s európskymi skúsenosťami z oblasti integrácie a ochrany práv utečencov. Obzvlášť veľký záujem a následnú diskusiu vyvolali príspevky slovenských odborníkov ktoré prezentovali: JUDr. Nataša Just Hrnčárová, PhD, národný expert pre Slovensko v otázkach azylu expertnej skupiny TAIEX; JUDr. Miroslava Vozáryová, PhD., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Mgr. Ingrid Borárosová, PhD., vedecký pracovník Centra pre európske a severoatlantické záležitosti (CENNA); Barbora Meššová, Mgr., vedúci právnik pre otázky utečencov a advokát OZ Liga za ľudské práva; a Mgr. Martin Vyšňa, manažér pre integráciu Odboru migrácie a integrácie, Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Ukrajinskí experti tiež navštívili Komunitné centrum pre asýrskych kresťanov v Nitre. Centrum prispieva k integrácii irackých utečencov na Slovensku a je projektom mimovládnej organizácie OZ Pokoj a dobro. Skupina ukrajinských odborníkov mala možnosť navštíviť konferenciu venovanú tejto téme.

Študijnú návštevu ukrajinských expertov na Slovensku podporil aj projekt Rady Európy “Posilnenie ochrany ľudských práv vnútorne presídlených osôb (VPO) na Ukrajine”.

Ďalšie etapy projektu budú realizované na Ukrajine:

  • Do konca roku 2017 ukrajinskí experti vytvoria dotazník za účelom zberu relevantnej informácie. Zorganizujú a uskutočnia seminár pre študentov práva, na ktorom oboznamia študentov s metódami zhromažďovania informácií a problematikou integrácie a ochrany práv VPO, ako aj o metodike monitorovania súdnych rozhodnutí súvisiacich s týmito otázkami. Zhromažďovanie údajov sa uskutoční v regiónoch Charkov, Luhansk a Doneck.
  • Výsledky tohto monitorovania budú zverejnené a predložené na preštudovanie slovenským odborníkom.
  • Na pôde Národnej právnickej univerzity Yaroslava Mudrého v Charkove sa uskutočni okrúhly stôl za účasti slovenských a ukrajinských expertov, predstaviteľov štátnych orgánov, miestnej samosprávy, vedeckých pracovníkov a študentov, ktorého cieľom bude prediskutovanie a vypracovanie spoločného súboru odporúčaní na zlepšenie integrácie a ochrany práv vnútorne presídlených osôb na Ukrajine.

Rozvinutý súbor odporúčaní bude prezentovaný predstaviteľom štátnych orgánov, miestnej samosprávy a zástupcom verejných organizácií v nasledujúcich regionálnych centrách: Charkov, Kramatorsk, Severodoneck.