/Medzinárodná konferencia na pôde Národnej akadémie právnických vied

Medzinárodná konferencia na pôde Národnej akadémie právnických vied

V dňoch 3. — 4. apríla 2018, v rámci projektu občianskeho združenia SME SPOLU – „Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie“, na pôde Národnej akadémie právnických vied Ukrajiny (Charkiv) sa uskutočnila Medzinárodná konferencia pod rovnakým názvom.

 

Predstaviteľom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Univerzity Komenského v Bratislave, medzinárodných expertných skupín a občianských organizácií, ktorí sa podieľajú na realizácii projektu integrácie a ochrany utečencov na Slovensku, sa naskytla možnosť vymeny skúsenosti s ukrajinskými kolegami. Konferencie sa zúčastnili:

 • Stály predstaviteľ prezidenta Ukrajiny v Autonómnej republike Krym, profesor Babín B. V.;
 • Prezident Národnej akadémie právnických vied Ukrajiny, profesor Petryšyn A. V.;
 • Zastupkyňa predsedu mestskej rady Charkova, profesorka Horbunová-Rúban S. O.;
 • Riaditeľka projektu rady Európy “Posilňovanie ochrany ľudských práv vnútorne presídlených osôb na Ukrajine” – Christová G. O.;
 • Námestník riaditeľa Medzinárodného fondu volebných systémov – Georgij Kobachidze;
 • Predstaviteľ Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov v Charkove – Vartan Muraďan;
 • Prorektor Dniprovskej štátnej univerzity vnútra, profesor Nalivajko L. R.;
 • Dekanka právnickej fakulty Doneckej národnej univerzity, profesorka Bobková A. G.;
 • Profesor Užhorodskej národný univerzity – Savčyn M. V.;
 • Riaditeľka občianskeho združenia Ukrajincov na Slovensku „SME SPOLU“, Švačka G. O.;
 • Vedecko-výskumný kolektív Charkovskej právnickej univerzity, zástupcovia občianských organizácii, ktorí sa zaoberajú vnútorne presídlenymi osobami.

Projekt občianskeho združeniazdruženia SME SPOLU – „Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie“ je realizovaný v spolupráci s Národnou akadémiou právnických vied Ukrajiny, Doneckou národnou univerzitou, za finančnej podpory Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), súbežne s projektom Kancelárie rady Európy v Ukrajine “Posilňovanie ľudských práv vnútorne premiestnených osôb”, Medzinárodného fondu volebných systémov.