/Odporúčania slovenských expertov boli predstavené na Donetskej národnej univerzite

Odporúčania slovenských expertov boli predstavené na Donetskej národnej univerzite

V dňoch 18. až 19. septembra 2018 sa uskutočnila diskusia za okrúhlym stolom na Právnickej fakulte Donetskej národnej univerzity (v súčasnosti sa nachádza v meste Vinnytsia, UKR). Hlavnou témou boli Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie v rámci projektu SME SPOLU (Bratislava, Slovensko) s finančnou podporou SAMRS.

Rektor univerzity R. Gryniuk vystúpil na otváracom ceremoniáli. Počas stretnutia sa diskutovalo o odporúčaniach slovenských expertov spolu s otázkami ochrany práv vnútorne presídlených osôb na Ukrajine, ktoré si vyžadujú legislatívne riešenie. Na diskusiu za okrúhlym stolom sa zúčastnili zástupcovia výkonných orgánov a miestnych samospráv, sudcovia odvolacieho súdu v regióne Vinnytsia, právnici, univerzitní profesori a študenti, z ktorých väčšina získala status vnútorne presídlenej osoby.