/Odporúčania slovenských expertov sa prerokovali v Charkove (UKR)

Odporúčania slovenských expertov sa prerokovali v Charkove (UKR)

14. – 15. septembra 2018 koordinátori projektu Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie Národná akadémia právnických vied Ukrajiny v spolupráci so slovenskou mimovládnou organizáciou SME SPOLU a SAMRS uskutočnila diskusiu za okrúhlym stolom.

Hlavným cieľom diskusie bolo predstaviť účastníkom vedecké a praktické odporúčania slovenských odborníkov, ktorí majú skúsenosti s podobným typom medzinárodných projektov.

Diskusie za okrúhlym stolom sa zúčastnili zástupcovia výkonných orgánov a miestnych samospráv, centier bezplatnej právnej pomoci, verejní aktivisti, akademici, právnici a sudcovia, atď. celkovo 60 návštevníkov.

Osobitná pozornosť sa venovala týmto otázkam:

  • Integrácia vnútorne presídlených osôb a ochrana ich práv. Príslušné odporúčania pripravila expertka projektu JUDr. Miroslava Vozáryová PhD., (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta);
  • Reakcia na ekonomické a sociálne práva žiadateľov o azyl v európskom acquis v oblasti azylu ako možnej inšpirácie pre vytvorenie týchto práv vnútorne presídlených osôb na Ukrajine – JUDr. Nataša Just Hrnčárová PhD. (Slovenská národná expertka pre žiadateľov o azyl v expertnej skupine TAIEX);
  • Prístup k právam a spravodlivosti v Slovenskej republike. Osvedčené postupy a ich uplatňovanie v oblasti antidiskriminácie, registrácie pobytu a prístupu k bezplatnej právnej pomoci. Túto časť pripravila Mgr. Barbora Meššová (Senior advokátka, Liga za ľudské práva).

17. septembra 2018 boli predstavené odporúčania slovenských expertov v príručke. Tie boli predovšetkým predložené miestnym samosprávam, ako aj mimovládnym organizáciám, ktoré sa zaoberajú problematikou vnútorne presídlených osôb pre ďalšie každodenné používanie.