/Slovenskí experti navštívili komunálne zariadenia v meste Charkiv

Slovenskí experti navštívili komunálne zariadenia v meste Charkiv

Počas návštevy Ukrajiny, vďaka súčinnosti Charkovskej mestskej rády, delegácia predstaviteľov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zástupcovia popredných slovenských univerzít, ako aj medzinárodni experti pre problematiku utečencov, navštívili komunálne zariadenia:

  • Sociálny hotel;
  • Univerzitu tretieho veku;
  • Mestske centrum reintegrácie bezdomovcov;
  • Tranzitné mestečko dočasného pobytu vnútorne presídlených osôb.

Sociálny hotel je jediným komunálnym zariadením na Ukrajine, ktoré získalo podporu orgánov Nemeckej spolkovej republiky v rámci projektu: „Rozvoj sociálnej infraštruktúry v súvislosti so zvýšením počtu vnútorne presídlených osôb“. V tomto zariadení sa môžu ubytovať osoby, ktoré sa dostali do nepriaznivej životnej situácie, ako aj vnútorne presídlené osoby.

V tranzitnom mestečku pre dočasný pobyt VPO v meste Charkiv sa momentálne nachádza 364 presťahovalcov – 200 dospelých a 164 detí. Slovenská delegácia iniciatívne návrhla poskytnúť mestečku charitatívnu pomoc. Konkrétne ide o nákup pračiek.

Návšteva Ukrajiny slovenskými expertami sa uskutočnila v rámci projektu občianskeho združeniazdruženia SME SPOLU – „Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie“, pri finančnej podpore Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), súbežne s projektom Kancelárie rady Európy v Ukrajine „Posilňovanie ľudských práv vnútorne premiestnených osôb“, Medzinárodného fondu volebných systémov (IFES).