/Vedecké a praktické odporúčania skupiny slovenských expertov

Vedecké a praktické odporúčania skupiny slovenských expertov

Ruská anexia Krymu a okupácia východných regiónov Ukrajiny prinútila vyše 1,5 milióna ľudí opustiť svoje domovy. Ukrajina sa po prvýkrát od získania nezávislosti stretla s takouto náročnou výzvou v sociálno-ekonomickej a humanitárnej sfére. Jedným z možných spôsobov riešenia tohto problému je vypracovanie a implementácia účinných integračných postupov a právnej ochrany vnútorne presídlených osôb orgánmi výkonnej a miestnej samosprávy.

Projekt s názvom Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie iniciovala organizácia SME SPOLU (Bratislava, Slovensko) spolu s Akadémiou právnických vied Ukrajiny (Charkov, Ukrajina) s cieľom vytvorenia efektívnych metód integrácie vnútorne presídlených osôb do miestnych komunít založených na európskych skúsenostiach.

V rámci projektu skupina ukrajinských expertov kontaktovala predstaviteľov vnútorne vysídlených osôb, úradníkov výkonných orgánov a obcí, zástupcov mimovládnych organizácií a vykonala revíziu súdnych rozhodnutí prijatých v regiónoch Charkov, Luhank a Doneck prostredníctvom dotazníkov, ale aj osobne.

Následne bola ukrajinskou expertnou skupinou vypracovaná publikácia, v ktorej boli zhromaždené primárne informácie zhrnuté ukrajinskou expertnou skupinou počas rozhovorov s vnútorne presídlenými osobami, ako aj informácie získané počas diskusií z medzinárodnej konferencii v meste Charkov. Poznatky z publikácie pretavili slovenskí expert do odporúčaní zhrnutých do príručky.

Uvedené odporúčania boli predložené úradníkom orgánov výkonnej moci a miestnej samosprávy, zástupcom mimovládnych organizácií na vedeckých a praktických workshopoch v regiónoch Charkov, Luhank a Doneck.
V mene projektového tímu SME SPOLU vyjadrujeme našu úprimnú vďaku:

  • autorom/expertom pre ich výskum vykonávaný na vysokej odbornej úrovni;
  • Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), Projektu Rady Európy „Posilnenie ochrany ľudských práv osôb vysídlených v rámci štátu“, Medzinárodnej nadácii pre volebné systémy (IFES) za ich finančnú podporu;
  • projektu Rady Európy „Posilňovanie ochrany ľudských práv osôb vysídlených v rámci štátu“, projektu OSN „Posilňovanie kapacít úradu ombudsmana“ pre metodiku vypracovanú pre výskum.

Odporúčania v ukrajinskom jazyku môžete nájsť tu: 05-Report_2018_A5 05-Report_2018_A4