/Výsledky dotazovania a monitoringu súdnych rozhodnutí vo veci integrácie a ochrany práv vnútorne presídlených osôb v okresoch Charkiv, Luhans’k a Doneck

Výsledky dotazovania a monitoringu súdnych rozhodnutí vo veci integrácie a ochrany práv vnútorne presídlených osôb v okresoch Charkiv, Luhans’k a Doneck

Na základe výsledkov dotazovania vnútorne premiestnených osôb, štátnych úradníkov, zástupcov orgánov miestnej samosprávy, predstaviteľov mimovládnych organizácií, ako aj monitoringu súdnych rozhodnutí v okresoch Charkiv, Luhans’k a Doneck, ukrajinská skupina expertov projektu: „Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie“ pripravila detailnú správu (PDF)

V správe bola použitá Metodológia rozpracovaná v rámci projektu rady Európy “Posilnenie práv človeka vnútorne presídlených osôb v Ukrajine”, pre projekt rozvojového programu OSN “Posilnenie pravomoci Kancelárie ukrajinského parlamentného komisára pre ľudské práva”.