/Ukrajinsko-slovenský dom v Novom Meste! 🇺🇦🇸🇰

Ukrajinsko-slovenský dom v Novom Meste! 🇺🇦🇸🇰

Ukrajinská komunita sa vďaka Bratislave – Novému Mestu konečne dočkala priestorov na Ovručskej 1663/5, Bratislava.

Môžeme tu organizovať rôzne aktivity pre deti a dospelých, školenia, vzdelávanie, neformálne stretnutia.

V súčasnosti pracujeme na tom, aby náš Ukrajinsko-slovenský dom mal bohatý, zaujímavý život. Plánujeme nové iniciatívy na pomoc utečencom.

Dvere nášho domu sú otvorené pre konštruktívne návrhy! SME SPOLU!