Z Bratislavy 🇸🇰 do Charkova 🇺🇦

Malí obyvatelia Charkova opäť dostali pomoc od Ukrajiny-Slovenska SOS / SME SPOLU! Ďakujeme našim ukrajinským partnerom Mykolovi Siuskovi, Bykovovi Denysovi a Charkovskému charitatívnemu fondu „Quality of Life“! Ďakujeme našim darcom a naďalej pracujeme SME SPOLU!

Prispevok vďačnosti a hrdosti

Chceme vyjadriť veľkú VĎAKU všetkým tým vodičom dobrovoľníkom a dobrovoľníkom-koordinátorom, ktorí boli prvých 7 dní od začiatku vojny na všetkých hraničných priechodoch Slovenska. Boli ste to Vy, kto príjal na seba prvý zásah pred príchodom…

Podpora pre rodiny postihnuté černobyľskou katastrofou

Humanitárna pomoc vyzbieraná ukrajinsými dobrovoľníkmi bola odovzdaná rodine Sergeja a Zlatice Rezničenkových. Pán Rezničenko bol likvidátorom Černobyľskej havárie,  jedným z tých, ktorí sa na úkor svojho vlastného zdravia, snažili znížiť následky havárie na jadrovej elektrárni.…