Kontakty

Kontakty

Phone:
+421 915 88 33 54

Email: ukrajina.sk.sos@gmail.com

Adresa

SME SPOLU,
občianske združenie
Ovručská 1663/5,831 02 Bratislava

Pomáhajme spolu

IČO: 50164015   DIČ: 2120215944

Bankový účet:
SME SPOLU
IBAN: SK36 1100 0000 0029 4401 8629
SWIFT: TATR SK BX
Tatra banka a.s.

Bankový účet:
SME SPOLU
IBAN: SK36 1100 0000 0029 4401 8629
SWIFT: TATR SK BX
Tatra banka a.s.

Budeme Vám nesmierne vďační, ak nájdete možnosť sa pripojiť k našim humanitárnym projektom poukázaním finančného daru vkladom na náš bankový účet. Ďakujeme!

AKO DAROVAŤ 2% (TLAČIVO PRE ROK 2023)

  1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
  2. Vypýtajte si od neho Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Vyplňte formulár „Vyhlásenie“ – POZOR – riadok 13 sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta (napr. sumu 12,344 € zapíšete ako 12,34 € a sumu 12,345 € ako zapíšete 12,35 €). IČO zarovnajte smerom doprava. Odporúčame vyplniť aj telefónne číslo, aby Vás daňový úrad v prípade komplikácií mohol kontaktovať. Veľmi pozorne si prečítajte poznámky a poučenie. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné.
  4. Do 30.04.2023 obe tieto tlačivá doručte na ktorýkoľvek daňový úrad.

Charitatívna sestierska organizácia na Ukrajine:

„Благодійний фонд «УКРАЇНА – СЛОВАЧЧИНА СОС»“
Skrátený názov: БО „БФ «Україна – Словаччина СОС»“
Tel.: +38-050-1344578

Registračne číslo ЄДРПОУ : 39989229


Bankový účet pre prevody v hrivnách (Ukrajina)

Банківський рахунок в грн. УКРАЇНА (atribúty účtu)
р/рахунок: 26008508665
Банк: АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805

Призначення платежу (účel platby):
«Добровільні пожертвування або Безповоротна фінансова допомога“