Ukrajinská škola
v evakuácii

Ďakujeme vám z celého srdca!

Naša zbierka prostriedkov pre Ukrajinskú školu v evakuácii dosiahla svoj cieľ
 
Ukrajinská škola v evakuácii (UŠE)
Ukrajinská škola v evakuácii (UŠE)

Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára:

Ukrajinská škola v evakuácii (UŠE)

je súčasťou projektu „Vytvorenie ukrajinských komunitných centier na podporu vzdelávania, integrácie a ochrany Ukrajincov, ktorí získali dočasné útočisko na Slovensku“. Tento projekt SME SPOLU realizuje v spolupráci s UNICEF aj s podporou Cambridge International School Bratislava.

Škola začala svoju existenciu v apríli 2022 v spolupráci s Ukrajinskou nedeľnou školou Bratislavy. Na dobrovoľníckej báze začali ukrajinskí učitelia so štatútom dočasného útočiska vyučovať podľa ukrajinských učebných programov ukrajinských školákov, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy a štúdiá na Ukrajine.

V akademickom roku 2022-23 sedemdesiat žiakov 7-11 ročníkov z rôznych častí Ukrajiny študuje  základné predmety – ukrajinský jazyk, dejepis, algebru, geometriu, anglický a slovenský jazyk. Okrem toho deti získavajú poznatky o kariérovom poradenstve, finančnej gramotnosti a spoznávajú aj samé seba na hodinách arteterapie.

Do práce v UŠE bolo zapojených 12 odborných učiteľov a dvaja administrátori. Všetci zamestnanci školy majú na Slovensku štatút dočasného útočiska. Tento model umožňuje ukrajinským utečencom pomoc nielen prijímať, ale aj byť súčasťou tých, ktorí ju sami aktívne poskytujú.

Účelom činnosti našej školy je nielen pokračovať vo vzdelávacom procese pre ukrajinských žiakov, pripraviť budúcich uchádzačov na vstup na vysoké školy, ale aj tiež vytvoriť priaznivé podmienky pre ich sociálnu adaptáciu: možnosti komunikovať a kamarátiť sa so svojimi rovesníkmi, spoznávať život v EÚ, dostávať psychologickú pomoc a komplexnú podporu, cestovať Európou a Slovenskom.

Žiakom v škole vytvárame bezpečnú a útulnú atmosféru, napĺňame ich pozitívnymi emóciami a motivujeme k vyučovaniu.