Náš tím

kto sme

Náš tím

SME SPOLU spája ľudí rôzneho veku, odboru, dokonca aj národností. Ale my máme niečo spoločné – sme energickí, zodpovední aj starostliví. Milujeme ľudí a svoju prácu.