Misia a história

O nás. História

Pomáhame Ukrajine 10 rokov

SME SPOLU – občianske združenie Ukrajincov na Slovensku založené v roku 2015 v Bratislave. V rokoch 2014-2015 sme pracovali ako dobrovoľníci. 

 

Ukraine – Slovakia SOS je charitatívna organizácia založená na Ukrajine v roku 2015 za účelom odovzdania humanitárnej pomoci, ktorú nazberali  SME SPOLU na Slovensku

V septembri 2014 sme založili skupinu dobrovoľníkov, ktorá funguje na sociálnej sieti Facebook pod názvom UkraineSlovakiaSOS, kde zverejňujeme aktuálne potreby a informácie o poskytnutej pomoci.

Nielen medzinárodné, ale aj miestne slovenské občianske združenia, zástupcovia ďalších diaspór žijúcich na Slovensku sa aktívne zapájajú do našich dobrovoľníckych aktivít, cieľom ktorých je pomoc Ukrajine. Práve ako dobrovoľnícke hnutie zamerané na pomoc Ukrajine sme sa rok a pol starali o zranených Ukrajincov, ktorí podstúpili liečbu a rehabilitáciu na území Slovenska a Rakúska; kupovali sme lieky a zdravotnícky materiál pre ukrajinské nemocnice, zbierali a prepravovali na Ukrajinu oblečenie, obuv, hračky, potraviny pre deti, hygienické výrobky pre deti padlých ukrajinských hrdinov, pre detské domovy a vnútorne presídlené osoby.

Prirodzeným vyústením našich dobrovoľníckych aktivít bolo založenie charitatívnej nadácie „Ukrajina-Slovensko SOS“ na Ukrajine a občianskeho združenia „SME SPOLU“ (ukrajinsky: „МИ РАЗОМ“) na Slovensku.

Obidve organizácie riadi rovnaký tím, spolu realizujeme takéto projekty: 

 • humanitárna pomoc ukrajinským deťom, sirotám;
 • humanitárna pomoc ukrajinským nemocniciam vo frontovej zóne – v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky;
 • pomoc vo vysvetlení informácií o právach utečencov a dočasne vysídlených osôb: Európske postupy a spôsoby ich implementácie – v spolupráci so SlovakAid;
 • Ukrajinsko-slovenský dom – v spolupráci s Magistrátom mesta Bratislavy a mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto; 
 • vytvorenie ukrajinských komunitných centier na podporu vzdelávania, integrácie a ochrany Ukrajincov, ktorí získali dočasné útočisko na Slovensku – v spolupráci s UNICEF;
 • sociálna integrácia Ukrajincov, ktorí získali dočasné útočisko na Slovensku – v spolupráci s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov;
 • prevencia sexuálneho vykorisťovania a zneužívania – v spolupráci s ICVA.

Spolu s uvedenými projektami pomocou priameho zberu charitatívnych darov pomáhame strediskám núdzovej pomoci v miestach aktívnych vojenských akcií. Okrem toho bola ukrajinským zdravotníkom frontovej zóny odovzdaná sanitka, mobilné laboratórium, mobilný RTG prístroj, lieky, obväzy.

Pomáhame priamo aj raneným a ich rodinám.

Ukrajinská škola v evakuácii
Naša misia

Pomoc obetiam ruskej agresie na Ukrajine

Tento rok Slovenská čestná rada „Biela vrana“ ocenila uznaním tých, ktorí pomohli Ukrajine a jej obyvateľom brániť sa pred ruskou agresiou a ktorí sa snažili zmierniť následky hrôz vojny.

Ukraine-Slovakia SOS / SME SPOLU získala ocenenie „Biela vrana – 2022“ za pomoc Ukrajine spolu s prezidentkou Slovenska, ďalšími slovenskými organizáciami a dobrovoľníkmi.

Vo februári 2022 Ukraine-Slovakia SOS / SME SPOLU na dobrovoľníckej báze spustila nové iniciatívy zamerané na pomoc našim krajanom ako na Ukrajine, tak aj na Slovensku:

 • zber tovaru zdravotníckeho účelu na Slovensku a jeho odovzdanie na Ukrajinu do zdravotníckych stredísk v oblastiach aktívnych vojenských akcií;
 • hľadanie ubytovania pre Ukrajincov, ktorí sa presťahovali na Slovensko kvôli vojne;
 • pomoc Ukrajincom na hraničných priechodoch;
 • koordinácia prepravy Ukrajincov z hraničných priechodov do miest ich prechodného pobytu;
 • informačná podpora pre Ukrajincov, ktorí dočasne opustili svoje domovy (horúca linka);
 • vytvorenie databázy dobrovoľníkov.