Ukrajinsko-Slovenský dom v Bratislave

Ukrajinsko-Slovenský dom v Bratislave

Ukrajinská komunita Slovenska má prvýkrát po dlhých rokoch v Bratislave svoj vlastný priestor – Ukrajinsko-slovenský dom.

Vďaka úradu Nového Mesta-Bratislava sa Ukrajinsko-slovenský dom od apríla 2022 stal priestorom pre zhromaždenie ukrajinskej komunity Slovenska, miestom pomoci Ukrajincom postihnutým vojnou.

V prvom rade ide o poskytovanie odbornej psychologickej pomoci ľuďom, ktorí získali traumy v dôsledku vojny a ktorí sa ocitli vo veľmi ťažkých podmienkach.

Pre dospelých naši psychológovia vykonávajú telesné cvičenia v kombinácii s terapiou. Pre ženy bola vytvorená skupina „Skupina ženskej sily“, kde sa ženy môžu navzájom podporovať, komunikovať a spoznávať seba prostredníctvom tvorby.

Pre deti je poskytovaná psychologická pomoc formou hry (pre najmenších), arteterapie, rozprávkovej terapie, jogových rozprávok. Naši psychológovia pri práci s deťmi využívajú najmodernejšie metódy, neustále zdokonaľujú svoje zručnosti novými kurzami.

Taktiež veľkú pozornosť venujeme aj rozvoju kreativity u detí a dospelých. Naši profesionálni učitelia vás naučia kresliť, aj keď nemáte po ruke žiadne farby, jednou z najobľúbenejších tvorivých dielní je kreslenie pomocou kávy.

Pre deti staršie ako 8 rokov existujú také krúžky ako Šach, Divadelné majstrovstvo, ktoré pomáhajú deťom vyjadrovať emócie, rozvíjať ich tvorivý či analytický potenciál, herecké schopnosti, rečnícke schopnosti, sebaistotu a cieľavedomosť. V útulných sálach centra majú možnosť komunikovať so svojimi rovesníkmi v rodnom jazyku, nájsť si priateľov, študovať alebo sa len tak hrať.

Na pomoc utečencom s integráciou naše centrum priebežne a s podporou UNHCR ponúka kurzy slovenského a anglického jazyka pre dospelých a deti nad 13 rokov.

Pre seniorov sme vytvorili „Klub komunikácie 50+“, v ktorom majú možnosť získať psychologickú  podporu, zúčastniť sa na spoločných hrách (lotto, šach, domino), venovať sa tvorivým aktivitám, udržiavať si fyzickú kondíciu, učiť sa počítačovej gramotnosti.

Takisto v Ukrajinsko-slovenskom dome sa poskytuje informačná podpora. Organizujeme stretnutia na témy školstvo, medicína, podnikanie, zamestnanosť, získanie povolenia na pobyt na Slovensku a pod.

Podujatia Ukrajinsko-slovenského domu podporuje bratislavský magistrát, UNICEF, UNHCR.

Čo robíme

Naše aktivity

Pravidelne organizujeme zaujímavé aktivity pre deti aj dospelých. Nižšie sa môžete prihlásiť na aktuálne otvorené kurzy.