Kto sme

O nás. História

Pomáhame Ukrajine 10 rokov

SME SPOLU – občianske združenie Ukrajincov na Slovensku založené v roku 2015 v Bratislave. V rokoch 2014-2015 sme pracovali ako dobrovoľníci. 

 

Ukraine – Slovakia SOS je charitatívna organizácia založená na Ukrajine v roku 2015 s účelom odovzdania humanitárnej pomoci, ktorú zbalili  SME SPOLU na Slovensku

V septembri 2014 sme založili skupinu dobrovoľníkov, ktorá funguje na sociálnej sieti Facebook pod názvom UkraineSlovakiaSOS kde zverejňujeme aktuálne potreby a informácie o poskytnutej pomoci.

Medzinárodné ako aj miestne slovenské občianske združenia, zástupcovia ďalších diaspór žijúcich na Slovensku sa aktívne zapájajú do našich dobrovoľníckych aktivít, cieľom ktorých je pomoc Ukrajine. Práve ako dobrovoľnícke hnutie zamerané na pomoc Ukrajine sme sa rok aj pol starali o zranených Ukrajincov, ktorí podstúpili liečbu a rehabilitáciu na území Slovenska a Rakúska; kupovali sme lieky a zdravotnícky materiál pre ukrajinské nemocnice, zbierali a prepravovali na Ukrajinu oblečenie, obuv, hračky, potraviny pre deti, hygienické výrobky pre deti padlých ukrajinských hrdinov, pre detské domovy a vnútorne presídlené osoby.

Prirodzeným vyústením našich dobrovoľníckych aktivít bolo založenie charitatívnej nadácie „Ukrajina-Slovensko SOS“ na Ukrajine a občianskeho združenia „SME SPOLU“ (ukrajinsky : „МИ РАЗОМ“) na Slovensku.

Ukrajinská škola v evakuácii
Naša misia

Pomoc obetiam ruskej agresie na Ukrajine

Tento rok Slovenská čestná rada „Biela vrana“ ocenila uznaním tých, kto pomohol Ukrajine a jej obyvateľom brániť sa pred ruskou agresiou a kto sa snažil zmierniť následky hrôz vojny.

Ukraine-Slovakia SOS / SME SPOLU získala ocenenie „Biela vrana – 2022“ za pomoc Ukrajine spolu s prezidentkou Slovenska, ďalšími slovenskými organizáciami a dobrovoľníkmi.

kto sme

Náš tím

SME SPOLU spájala ľudí rôzneho veku, odboru, dokonca aj národností. Ale my máme niečo spoločné – sme energickí, zodpovední aj starostliví. Milujeme ľudí a svoju prácu.