Ukrainian and Slovak House in Bratislava

Ukrainian and Slovak House in Bratislava

For the first time in many years the Ukrainian community in Slovakia has its own premises in Bratislava – the Ukrainian and Slovak House.

Thanks to the government of Bratislava-Nové Mesto, from April 2022 the Ukrainian and Slovak House has become a space to bring together the Ukrainian community in Bratislava and a place where Ukrainians affected by the war could receive help.

First and foremost, people who were traumatized by the war and were forced in difficult conditions are given professional psychological assistance.

For adults our psychologists carry out sessions of bodily practices in combination with therapy. For women a “Women’s power group” is organized, where women can support each other, connect, and learn more about themselves through art.

Children are psychologically assisted through games (for the youngest), art therapy, fairytale therapy, fairytale yoga. Our psychologists employ the most up-to-date techniques in working with children and continuously perfect their skills by attending new courses.

Moreover, we care a great deal about developing the creativity of children and adults. Our professional educators will teach you to make art even if you have no paint at hand – coffee painting is one of our most popular workshops.

Pre deti staršie ako 8 rokov existujú také krúžky ako Šach, Divadelné majstrovstvo, ktoré pomáhajú deťom vyjadrovať emócie, rozvíjať ich tvorivý či analytický potenciál, herecké schopnosti, rečnícke schopnosti, sebaistotu a cieľavedomosť. V útulných sálach centra majú možnosť komunikovať so svojimi rovesníkmi v rodnom jazyku, nájsť si priateľov, študovať alebo sa len tak hrať.

Na pomoc utečencom s integráciou naše centrum priebežne a s podporou UNHCR ponúka kurzy slovenského a anglického jazyka pre dospelých a deti nad 13 rokov.

Pre seniorov sme vytvorili „Klub komunikácie 50+“, v ktorom majú možnosť získať psychologickú  podporu, zúčastniť sa na spoločných hrách (lotto, šach, domino), venovať sa tvorivým aktivitám, udržiavať si fyzickú kondíciu, učiť sa počítačovej gramotnosti.

Takisto v Ukrajinsko-slovenskom dome sa poskytuje informačná podpora. Organizujeme stretnutia na témy školstvo, medicína, podnikanie, zamestnanosť, získanie povolenia na pobyt na Slovensku a pod.

Podujatia Ukrajinsko-slovenského domu podporuje bratislavský magistrát, UNICEF, UNHCR.

What we are doing

Our activities

We continuously organize interesting activities for children and adults. You can sign up for currently open courses below.