Diskusný seminár “Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb na Ukrajine”

Diskusný seminár “Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb na Ukrajine”

Vo štvrtok 1. februára 2018 v Charkove sa uskutočnil diskusný seminár na temu “Práva utečencov a VPO na Ukrajine”. Podujatie je súčasťou projektu „Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie“, ktorý realizuje Národná akadémia právnických vied Ukrajiny spoločne s partnermi zo slovenského občianskeho združenia “SME SPOLU”, s finančnou podporou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS). Seminár organizovali experti projektu v spolupraci s Charkіvs’kym právnickým filmovým klubom.

Na akcii sa zúčastnili experti úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ako aj experti občianskeho združenia “Právo na obranu”.

Prítomní si prezreli film “Domov” (Home) – dokumentárnu snímku o tých, kto si hľadá domov na Ukrajine. Premietanie sa sprevádzalo diskusiou o nasledujúcich otázkach:

  1. Postupy pri poskytnutí ochrany utečencom z hľadiska európskej integrácie Ukrajiny.
  2. Základné práva vs. ohraničené zdroje. Dôstojný život a jeho minimálny štandard.
  3. Sú právne nástroje postačujúce na prekonanie sociálnych a kultúrnych odlišnosti?
  4. Štátna suverenita: je to nástroj v rukách ksenofóbneho spoločenstva alebo je to jeho legitímne právo?
  5. Dočasné zvláštne opatrenia: aka má byť ich podoba, aby sa predišlo diferencovanému prístupu k premiestneným osobám?

Semináru sa tiež zúčastnili zástupcovia regionálneho ústredia Bezplatnej právnej pomoci, migračnej služby, mimovládnych organizácií, zaoberajúcich sa otázkou utečencov, migrantov, osôb potrebujucich ochranu a vnútorne presídlených osôb. Na diskusii sa podieľali aj študenti a profesori Národnej právnickej univerzity Yaroslava Mudrého, sudcovia aj advokáti.

Po prezentácii filmu a následnej diskusii, prítomní sa zúčastnili dotazovania na tému ochrany ľudských práv presídlených osôb na Ukrajine.