Vedecko-praktický okrúhly stôl: „Pravá utečencov a vnútorne presídlených osôb: od zahraničnej teórie výskumu po vnútornú prax ochrany.“

Vedecko-praktický okrúhly stôl: „Pravá utečencov a vnútorne presídlených osôb: od zahraničnej teórie výskumu po vnútornú prax ochrany.“

Vedecko-praktický okrúhly stôl: „Pravá utečencov a vnútorne presídlených osôb: od zahraničnej teórie výskumu po vnútornú prax ochrany.“

odujatie sa uskutočnilo v rámci medzinárodného projektu “Pravá utečencov a vnútorne presídlených osôb: najlepšie európske skúsenosti a cestý ich implementácie”, ktorý realizuje Národná akadémia právnických vied Ukrajiny spoločne s mimovládnou organizáciou zo Slovenskej republiky „SME SPOLU“ s finančnou podporou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS). Na akcii sa podieľali katedra teórie štátu a práva, a katedra správneho práva Národnej právnickej univerzity Yaroslava MudréhoNárodnej akadémie právnických vied Ukrajiny a predstavitelia občianských združení, ktorí sa zaoberajú problémami zabezpečenia práva vnútorne presídlených osôb na Ukrajine.

Svoje príspevky zúčastneným predniesla skupina expertov projektu: „Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie“, docenti katedry teórie štátu a pravá Olena Uvarová a Viktor Smorodyňśkyj, docent katedry správneho práva Nadija Pysarenko, asistent katedry správneho práva Oleksandr Sideĺníkov, ako aj študenti prvého ročníka magisterského štúdia fakulty advokatúry Zlatá Busha a Oľga Storoženko, ktoré sú volonterkami daného projektu. Experti predložili výsledky dotazovania predstaviteľov štátnej správy, splnomocnencov pre zabezpečenie práv vnútorne presídlených osôb a občianských združení. Dotazovanie sa uskutočnilo v rade mest Doneckého regiónu. Účastníci prediskutovali problémy prekonávania množstva prekážok, ktorým čelia vnútorne presídlené osoby pri uplatňovaní svojich práv. Zároveň, v rámci podujatia, účastníci si prezreli dokumentárny film „Dom“ — o neľahkom osude cudzincov hľadajúcich v Ukrajine azyl pred politickým prenasledovaním vo vlastnej krajine.

Na základe výsledkov projektu „Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie“, experti pripravia výslednú správu a odporúčania pre orgány výkonnej moci, miestnej samosprávy a predstaviteľov občianských organizácií, pre zdokonaľovanie činnosti a zabezpečenie práv vnútorne presídlených osôb. Správa bude prezentovaná verejnosti v máji tohto roku.